Ajalugu

Möödunud sajandi keskpaik oli Eesti meeskooride kuldaeg. Tallinnas tegutses oma pool tosinat tugevat meeskoori, kelle liikmete arv igas lähenes sajale. Sellel laineharjal sündis ka Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor (ETAM), algse nimega Teaduste Akadeemia Meeskoor (TAM). Uue koori loomise mõte tekkis põhiliselt TPI meeskoori vilistlaste kokkutulekul. Või nagu kirjutab koori esimene esimees Enno Soonurm: “Olime noored mehed, hääled korras, kahju oli jälle lahku minna.”

Algatusrühm hakkas koos käima, nõu saamiseks pöörduti prof. Gustav Ernesaksa poole. Dirigendikandidaate kaaluti hoolikalt, lõpuks läks delegatsioon Arvo Ratassepa juurde koju, kes ka kohe oma nõusoleku andis. Koori katusorganisatsioon pidi prof. Ernesaksa arvates olema soliidne, selleks sobis Teaduste Akadeemia. Ka sealt tuli nõusolek kohe. Proovisaaliks pakuti TA presiidiumi esinduslikku saali. Esimene harjutus peeti 10. märtsil 1958, seda päeva peetakse ka koori sünnipäevaks. Kohal oli 58 laulumeest. Mais toimunud üldkoosolekul kinnitati koori koosseisu juba 108 lauljat ja koorijuht.


ETAM 1958
Arvo Ratassepp

Et kooris laulavad enamasti akadeemilise haridusega laulumehed, annab see koorile selgelt äratuntava ilme. Domineerib eesti koorimuusika, selle kõrval ka palju muusikat mujalt. Eraldi tuleb ära märkida maailma muusikaliteratuuri suurvorme, sealhulgas Carl Orffi töid. Esinetud on 25 välisriigis, rahvusvahelistest konkurssidest võiks nimetada teist kohta Schuberti koorifestivalil Viinis 1989.

Aegade jooksul on koori juhatanud lisaks Arvo Ratassepale Kuno Areng, Peeter Perens (sen.), Ants Soots, Hirvo Surva, Lauri Sirp, Andrus Siimon, Anne Dorbek. Praegu juhatavad koori Andrus Siimon ja Igor Nikiforov. Koori koosseis on viimaste aastatega oluliselt noorenenud, lisandunud on noori mehi Virumaalt, Tallinnast ja mujalt. Meestel laululusti jätkub ja küllap kuulete Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoorist veel palju ka tulevikus.