Uudised

ETA koorid pühendasid ühiskontserdi emakeelepäevale

Sel emakeelepäeval, 14. märtsi õhtul esines Kehra gümnaasiumi aulas emakeelele pühendatud kontserdiga “Mu ema kodukeel” Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor ja Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor.

Selle tähtpäeva tähistamine kontserdiga on nii ETAM-ile kui ETAN-ile olnud pikka aega olulisel kohal. Traditsiooniliselt olemegi esinenud koos. Sageli on kontserdid toimunud koolides ja seetõttu oleme teinud koostööd emakeeleõpetajate, õpilaste ja kooli kooridega. Sel aastal toimus kontsert Kehra Gümnaasiumis.

ETAM-i koori laulja ja Anija vallavanem Arvi Karotam ütles Ida-Harjumaa nädalalehele Sõnumitooja:

„Kui meie meeskoor arutas, kus sel aastal esineda, tegin ettepaneku anda kontsert Kehras, ütlesin, et Anija vallas osatakse koorilaulu hinnata.“ (Sõnumitooja, 14.03.2018).

Emakeelepäeva tähistamise traditsioon

Emakeelepäeva tähistamise traditsiooni olulisust ETAM-ile on tugevalt mõjutanud meie koori lahkunud vilistlane ja keeleteadlane Heino Ahven (1919–1988), kes töötas 41 aastat Emakeele Seltsi teadussekretärina.

Ahven töötas andumusest, visadusest ja sihikindlusest emakeele ja meie rahvuskultuuri edendamise nimel, tehes väga palju seltsi tegevuse elavdamiseks, hoogustamiseks ja laiendamiseks, mis nakkas tema kaudu ka Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoorile.

Pärast sõda elustas ta seltsi murdekorrespondentide võrgu, korraldas murdeainese kogumist ja murdetekstivalimike publitseerimist. Ahvena hoolel ja pideval korraldamisel toimusid ka sajad Emakeele Seltsi ettekandekoosolekud, algul Tartus, hiljem ka Tallinnas, J. V. Veski päevad ja muud üritused.

Et tõmmata seltsi tegevusele kaasa suuremaid hulki ning äratada huvi emakeele vastu, algatas Heino Ahven keelepäevade korraldamise. Esimene keelepäev toimus 1961. aastal Viljandis ja kuni 21. aprillini 1988 oli neid kokku 144. Kõigi nende ja mitme eelnevagi keelepäeva kavandamine oli Heino Ahvena hooleks, kes peaaegu kõigist neist on ka osa võtnud ja väga paljudel esinenud ise ettekande või sõnavõtuga.

Heino Ahvena tõttu on Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoorile loomulik, et igale inimesele kõige kallim ja lähedasem on tema emakeel. Emakeelearmastus on rahvuskultuuri tuleviku seisukohalt meile väga tähtis. Eriti selgesti tunnetame seda praegu ja muidugi tunnetas seda ka Heino Ahven, tegutsedes teadlikult selle eesmärgi nimel.

Heino Ahvenalt pärineb tsitaat, mis kõlab meile nagu kindel soov ja teed näitav suunis:

„Tahtse täämpa“ miilde tulõtada umma imäkiilt. Hoitkõ umma kiilt, maad ja rahvast!”

Heino Ahvenas realiseerus meie koori ja rahva kaks põhilist unistust: sügav haridus ja tõeliselt vaba vaimsus ning kultuursus. Ta teadis vist juba õige ammu, et inimesele annab kõige suurema mõnutunde just haridus.

Kontseri dirigendid olid Andrus Siimon, Igor Nikiforov ja Mareta Pedak. Kaasa tegid Tiina Renser klaveril ja Karmen Palusoo flöödil ning päevakohase sõnavõtuga esines Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees Kaja Sarapuu.

Viirand, M. (2009). Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor 50. Tallinn: 2009.
Kasutatud allikas: Rein Kull, koori asutajaliige
Emakeele Seltsi aastaraamat 34, 1988. Tallinn 1991, lk 134–138.